“De Ene in de ander… waarom staat ´Ene´ met een hoofdletter? Oh… oh nee hè…”

Ja. Inderdaad, met de ‘Ene’ bedoel ik God. Maar zet je weerstand even opzij, het gaat hier vooral over de ander, en dat ben jij. Want jij bent onmisbaar in het Grote Verhaal van God en mensen. Die twee hangen nauw met elkaar samen.

Als ik over God praat, heb ik het misschien wel over heel wat anders dan jij als jij het hebt over God. Ik denk dat er wel een behoorlijk hoog New Age gehalte doorschemert in mijn persoonlijke geloofsbeleving. God is voor mij die alomvattende energie, de bron van Leven, dat onzichtbare iets waar we allemaal van vervuld zijn, en datgene dat we allemaal als grote gemene deler in ons verborgen dragen.

En daar kom jij in beeld. Want heb ik het over God als energie die in alles aanwezig is, dan heb ik het dus eigenlijk over jou. En over jou, en jou. En over mij. Allemaal zijn we beeld van God. Allemaal. En niet alleen de leuke en de mooie mensen. Allemaal.
Het is niet zo moeilijk om God te zien in de mensen waar je van houdt. Veel moeilijker is het om God te zien in de mensen die je liever mijdt of waar je eigenlijk het liefste een rondje voor omloopt. Als je daar een moment bij stil staat, kan dat even schrikken zijn. Want die dakloze, die jou -elke keer als je snel even een boodschapje wil doen bij de Appie- een daklozenkrant probeert aan te smeren, is ook beeld van God.  En de pedoseksueel, die na het uitzitten van zijn straf een nieuw bestaan probeert op te bouwen bij jou in de straat, is ook beeld van God. De nieuwe Nederlanders die uit Syrië hiernaartoe gevlucht zijn, ook zij zijn een beeld van God. Daar is geen onderscheid te maken.

Als theoloog ben ik doordrongen van het besef van verbondenheid tussen mensen. Dat betekent niet dat ik plotseling iedereen aardig moet vinden, laat staan om van iedereen te houden. Wel betekent het dat ik verder moet kijken dan alleen het etiket: dat is een klootzak. Want een mens is zoveel meer dan alleen wat ze in jou oproepen. De etiketten ‘engerd’ en ‘aso’ vertegenwoordigen niet de hele persoon, maar het gevoel dat de ander in jou oproept. Vaak zijn dat negatieve gevoelens. Angst, onmacht, frustratie, afgunst.

Een mens is altijd meer dan een etiket. Bij iedereen is er een verhaal te vertellen dat jij niet kent. Het is helemaal niet nodig om dat verhaal bij elk mens te kennen om je wat milder op te stellen. Wees je er tenminste van bewust. En denk aan je eigen verhaal. Want soms ben jij de asociaal, of de wegpiraat. Dan is het toch ook fijn als de ander bedenkt: deze mens is meer dan alleen dit etiket?

De band DI-RECT heeft een prachtig nummer geschreven: ‘Equal to God’.

In dit nummer wordt de ‘jij’ persoon in het nummer gelijkgesteld met God. Naar mijn idee wordt daarin een heel persoonlijke ervaring beschreven van een diep liefde voor een ander. Zo diep, dat de Ene daarin duidelijk aanwezig is. De ander wordt voor de zanger net zo belangrijk, net zo alomtegenwoordig.

Ik denk niet dat de band eenzelfde boodschap in gedachten heeft gehad als ik nu wil overbrengen, maar toch is het een mooie manier om het eens uit te proberen. Luister het nummer eens met iemand in gedachten. Eerst eens iemand waar je veel van houdt, en daarna met iemand in gedachten die je liever mijdt. Zoals jij je eigen leven schept in relatie tot anderen, zo doen de anderen dat ook in relatie tot jou.

Ik ben benieuwd: wat gebeurt er tijdens het luisteren?